ביטוח אחריות מקצועית

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

החשיבות של רכישת ביטוח אחריות מקצועית הינה גבוהה. בחיי היום-יום רבים מאיתנו מקבלים שירות מאנשי מקצוע בתחומים שונים ומגוונים. בין אנשי המקצוע שאנו נעזרים בהם ניתן למצוא עורכי דין, רופאים, רואי חשבון, נגרים, שרברבים, מאמני ריצה ועוד.

כיום בעולם המערבי, מקבלי השירותים מודעים מאוד לטיב השירות אותו הם זכאים לקבל ואם נותן השירות התרשל במילוי תפקידו הם לא יהססו לתבוע אותו על כך. נזקי תביעה כזו יכולים להיות בסכום גבוה מאוד אשר עלולים להוביל את בעל המקצוע לפשיטת רגל. על מנת להגן על בעלי המקצוע התפתח ביטוח מיוחד שנקרא "ביטוח אחריות מקצועית".

ביטוח אחריות מקצועית הינו ביטוח שמכסה את חבותו של בעל מקצוע כלפי צד שלישי, בגין התרשלותו של בעל המקצוע. התרשלותו של בעל מקצוע יכולה לנבוע מטעות, מחדל או מעשה רשלני.

אנו בסוכנות ביטוח איל-נאמן מבינים את חשיבותה של הפוליסה לאחריות מקצועית ולפיכך עובדים עם מספר חברות ביטוח וביכולתנו להתאים את הפוליסה הטובה ביותר למקצוע שלכם.

מה מכסה הפוליסה לאחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את הנזקים שנגרמו לצד שלישי עד לגובה סכום הביטוח הנקוב בפוליסה. כמו כן, ביטוח אחריות מקצועית ישלם בגין ההוצאות המשפטיות של בעל המקצוע אשר נתבע עקב חבותו המקצועית.

Professional-Liability

תקופת הכיסוי בביטוח אחריות מקצועית

על פי רוב פוליסת אחריות מקצועית תהיה מסוג "יום הגשת התביעה". הכוונה היא שהפוליסה תכסה כל מקרה ביטוח אשר התביעה בגינו הוגשה בזמן קיומה של הפוליסה. הפוליסה תכלול גם תקופה רטרואקטיבית, אפילו תקופה של מספר שנים לפני תחילת הביטוח, וזאת כל עוד המבוטח לא ידע בעת עריכת חוזה הביטוח כי העילה להגשת תביעת הביטוח כבר התרחשה.

לרכישת ביטוח אחריות מקצועית ניתן לפנות אלינו בטלפון, במייל או דרך לשונית צור קשר