ביטוח מנהלים

מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הוא שם מסחרי ישראלי של תוכנית ביטוח חיים משולבת חיסכון. השם "ביטוח מנהלים" הינו שם מיתוגי בעיקרו, אשר נועד להעניק יוקרה לתוכנית המיועדת למעשה לכלל העובדים ולא רק למנהלים. ביטוח המנהלים הינו חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח ונקרא גם 'פוליסת ביטוח'. היות שמדובר בחוזה חתום, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. דמי הניהול נקבעים מראש בעת ההצטרפות לפוליסת הביטוח וכן עלות הכיסויים הביטוחיים נקבעת מראש.

מבנה ההפקדות בביטוח מנהלים

מבנה ההפקדות המקובל ברוב תוכניות הביטוח הקרויות ביטוח מנהלים הוא 5% מרכיב תגמולי עובד, 5% מרכיב תגמולי מעסיק (תגמולי מעביד), 8.33% מרכיב הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורים ובנוסף עד 2.5% לרכישת כיסוי מפני אובדן כושר עבודה, מרכיב המשולם על ידי המעסיק, או על ידי המעסיק והעובד.

החל מיולי 2016 ובמסגרת כניסתו לתוקף של צו ההרחבה בדבר הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק, מבנה ההפקדות הפנסיוניות יגדל. בחודש ינואר 2017 מבנה ההפקדות יגדל בשנית, ויגיע לתצורתו הסופית- 6% תגמולי עובד, ומינימום 6.5% תגמולי מעביד (כולל אובדן כושר עבודה). התקרה המקסימלית של המעסיק, כולל הפקדה לאובדן כושר עבודה תישאר בעינה – 7.5%. מרכיב הפיצויים יישאר אף הוא ללא שינוי – 8.33%.

Portrait of a group of business men working together at a meeting

מבנה החסכון בביטוח מנהלים –

עד לסוף שנת 2007 ניתן היה לחסוך בביטוח מנהלים בשני מסלולים:

  • מסלול הוני, במסגרתו ניתנו כספי הביטוח, בעת קרות מקרה הביטוח (מוות, זקנה או נכות) בסכום אחד.
  • מסלול קצבתי, במסגרתו ניתנו כספי הביטוח, בעת קרות מקרה הביטוח, בתשלומים חודשיים למשך כל חיי המבוטח.

החל משנת 2008 בוטלה האפשרות להפקיד במסלול ההוני בכל סוגי הביטוח הפנסיוני, וביטוח מנהלים בכלל זה. לפיכך, ביטוחים פעילים אשר נרכשו לפני שנת 2008, מכילים מרכיב הוני ומרכיב קצבתי.

לרכישת ביטוח מנהלים ניתן לפנות אלינו בטלפון, במייל או דרך לשונית צור קשר