ביטוח עסק

ביטוח עסק – העוגן הכלכלי של המשפחה שלך

העסק שלך הוא העוגן הכלכלי שלך ועל פי רוב מהווה נתח עיקרי מההכנסה של המשפחה שלך. כחלק מהדאגה ליציבות הכלכלית של העסק שלכם אתם חייבים להיות בטוחים שהעסק שלכם מבוטח לכל צרה שלא תהיה. ביטוח עסק (ביטוח עסקים) הינו תחום ביטוח הרבה יותר מורכב ממה שנדמה במבט ראשון. ביטוח העסק שלכם הינו ביטוח מורכב והוא משלב בתוכו אפשרויות רבות לכיסוי ביטוחי ולכן זהו תחום הדורש ידע וניסיון רב. בטרם עריכת הביטוח לעסק שלכם יש להעריך את הסיכונים הקיימים בעסק ובסביבתו.

bizinsurance1

מה כולל ביטוח עסק?

במסגרת ביטוח עסק (ביטוח עסקים) נכללים תחומי ביטוח רבים ומגוונים. לדוגמא-

 • ביטוח מבנה ורכוש העסק – ביטוח כנגד סיכוי אש, פריצה, נזקי טבע, רעידת אדמה ועוד.
 • ביטוח חבות מוצר – ביטוח מפני אחריות המבוטח לנזק פיזי או נפשי לגופו של צד שלישי כלשהו או רכושו של צד שלישי כלשהו, שנגרם עקב מוצר בגינו אחראי המבוטח.
 • ביטוח אובדן רווחים – ביטוח כנגד אובדן רווחים שהינם כתוצאה מאחד ממקרי הביטוח המצויינים לעיל.
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – ביטוח כנגד נזקי גוף ורכוש לצד שלישי
 • ביטוח חבויות מעבידים – ביטוח המעניק כיסוי במקרים של תביעות נזיקין המוגשת על-ידי עובדים בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שנגרמה להם תוך כדי / עקב עבודתם.

הצצה ברשימה לעיל מראה עד כמה ביטוח לעסק הינו תחום ביטוח מורכב מאוד הדורש מיומנות גבוהה של אנשי מקצוע על מנת להתאים את הכיוסי לצורך העסקי.

כיסויים נוספים שניתן לרכוש במסגרת ביטוח לעסק –

 • ביטוח שבר מכני
 • ביטוח ציוד אלקטרוני
 • ביטוח נושאי משרה
 • ביטוח עבודות קבלניות
 • ביטוח נאמנות
 • ביטוח סחורות בהעברה
 • ביטוח כספים בהעברה ועוד.

לרכישת ביטוח לעסק ניתן לפנות אלינו בטלפון, במייל או דרך לשונית צור קשר