כחלק מהליך נטילת משכנתא הבנקים מחייבים לבצע ביטוח חיים וביטוח מבנה, שני כיסויים ביטוחים אלו נועדו להגן על ההלוואה שנלקחה מהבנק, במקרה פטירה חלילה חברת הביטוח תשלם את יתרת ההלוואה לבנק וכך המשפחה נותרת עם נכס נקי מהלוואות.

בנוסף לביטוח חיים קיים גם ביטוח לנכס שנועד להעניק פיצוי במקרה של נזק או הרס מוחלט לנכס, שוב נועד להגן על ההלוואה של הבנק ולהבטיח בכל מקרה של נזק לרכוש או חלילה מקרה פטירה את גובה ההלוואה.

למרות שההתייחסות לביטוח משכנתא “כמשהו” שחייבים לעשות כי הבנק מחייב, חשוב לוודא שהביטוח תואם לגובה ההלוואה ולא פחות חשוב הביטוח לנכס יעניק לכם כיסוי מקיף ( במיוחד יש לשים לב לנזקים לצד ג’ – לדוגמא נזק מים בנכס שלכם שגורם לנזק בנכסים צמודים)