ביטוח מנהלים -הוא ביטוח פנסיוני שנועד לתת שלושה פתרונות

1. חסכון לעת זקנה-חסכון שאדם חוסך במהלך חייו כספים בביטוח מנהלים ישמשו למחייתו לאחר פרישתו מהעבודה כל ימי חייו וחיי זוגתו.
2. ביטוח למקרה מוות -ביטוח חיים בתשלום חד פעמי שנועד להבטיח כי במקרה שהעמית בקרן נפטר ( יזכו המוטבים שקבע לקבל סכום חד פעמי בגובה שקבע המבוטח.
3. אובדן כושר עבודה – הוא כיסוי ביטוחי, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך בגובה שלך 75% משכרו משתנה על פי הגיל ומחיר הכיסוי, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד עקב מחלה או תאונה.

376543-PBFZFW-355.jpg