איל-נאמן סוכנות לביטוח בע”מ   (להלן: “הסוכנות”), הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, אשר פועלת כסוכן ביטוח פנסיוני (לא יועץ פנסיוני) וכסוכן ביטוח כללי.

הסוכנות עוסקת בתחום הפנסיוני, כללי, ביטוחי והפיננסי, הסוכנות מקבלת תגמול בגין שירותים אלו ישירות מהיצרנים השונים איתם אנו פעילים.

הסוכנות פועלת במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני והכללי, עם הגופים המוסדיים הבאים:

מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ, מגדל חברה לביטוח, הראל חברה לביטוח, הפניקס חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח, מנורה מבטחים חברה לביטוח, איילון חברה לביטוח, הכשרה חברה לביטוח, שומרה חברה לביטוח, אלטשולר שחם פנסיה וגמל..

במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הביטוח של החברות הנ”ל והגופים הקשורים אליהם.

אנו מבקשים ליידע אותך כי, בעבור שיווק מוצרים פנסיונים, של הגופים לעיל סוכנותינו מתוגמלת על ידי אותם גופים מוסדיים בעמלת הפצה.

במסגרת קביעת דמי הניהול והתגמול אותו תקבל סוכנותינו מהגופים המוסדיים השונים, נלקחים בחשבון השירותים אותם אנו מעוניינים ומחויבים על פי דין להעניק לקהל לקוחותינו על פי דין.