פוליסת חיסכון

מוצר זה אומנם מכונה בשם פוליסה אך אין בו שום מרכיב ביטוחי והוא מהווה תוכנית חיסכון לכל דבר ועניין, בעשור האחרון אנו עדים לצמיחה מואצת בהפקדת הציבור לפוליסות חיסכון בחברות הביטוח, לתוכניות אלו מספר יתרונות בולטים : תשלום המס ( בגין רווחים ) משלום רק בעת הפדיון ולא במעבר בין מסלולי השקעה (להבדיל לדוגמא במעבר בין קרנות נאמנות שמחויב במס ), בפוליסת חיסכון קיימים מסלולי השקעה רבים החל מסלולי שמשקיעים במכשירים בשוק ההון (מניות, אג”ח, מניות חו”ל, שקלי ועוד) וממשיך בהשקעה בנכסים לא סחירים, נדל”ן ותשתיות.

בנוסף, ניתן לחסוך סכומים קטנים ( חד פעמי או בהפקדה שוטפת), הכספים נזיליים ואין צורך בנקודות יציאה, ניתן לקבל הלוואה בתנאים מעולים על סמך החיסכון הצבור

יתרונות:  השקעה בסכומים קטנים, יתרון מס, נזילות, דמי ניהול קבועים וידועים מראש.

חסרונות : דמי ניהול גבוהים בסכומי חיסכון קטנים ( ניתן למיקוח).

פוטנציאל תשואה:  טווח רחב של תשואות בהתאם לרמת הסיכון, קיים סיכוי להפסדים.

-פנסיה2.jpg